Kroplujący system nawadniania działa na zasadzie dostarczania małych ilości wody w miejsca które tej wilgoci potrzebują najbardziej. Aplikacja jest do korzeni roślin wspomagając ich wzrost. Unika się tutaj "zalewania" roślin dużą ilością wody od góry, co przez niektóre gatunki może być negatywnie odbierane. 

Indywidualne podlewanie bezpośrednio w strefy blisko korzeni, pozwala na zredukowanie ilości wody potrzebnej do podlania naszego ogrodu.

Linia kropelkujaca z widoczna kropla

Oto jak działa typowy system nawadniania kroplowego:
 1. Źródło wody: System jest podłączony do źródła wody, takiego jak kran lub dedykowana linia dostaw wody.

 2. Główny rurociąg: Główny rurociąg, zwykle wykonany z PVC lub elastycznej rurki, rozprowadza wodę z źródła wody do różnych części ogrodu lub pola.

 3. Emitory lub kroplowniki: Wzdłuż głównego rurociągu, w regularnych odstępach instalowane są małe urządzenia zwane emitorami lub kroplownikami. Te emitory uwalniają wodę w kontrolowanych kroplach, zapewniając powolny i równy przepływ wody do roślin.

 4. Rurki rozdzielające: Cienkie, elastyczne rurki znane jako rurki rozdzielające są podłączone do emitorów i transportują wodę z głównego rurociągu do poszczególnych roślin lub rzędów upraw.

 5. Filtry i regulatory ciśnienia: Filtry i regulatory ciśnienia są często zawarte w systemach nawadniania kroplowego, aby zapewnić, że dostarczana woda jest wolna od zanieczyszczeń i ma odpowiednie ciśnienie.

 6. Zegar lub kontroler (opcjonalnie): Można zainstalować zegar lub kontroler, aby zautomatyzować harmonogram podlewania, pozwalając użytkownikom ustawić konkretne czasy i długości nawadniania.

Korzyści z nawadniania kroplowego: 
 1. Efektywność wody: Nawadnianie kroplowe dostarcza wodę bezpośrednio do strefy korzeniowej roślin, minimalizując parowanie i spływ, oraz maksymalizując efektywność wody.

 2. Oszczędność: Dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu wody, nawadnianie kroplowe pomaga oszczędzać zasoby wodne, co czyni je przyjaznym dla środowiska opcją.

 3. Kontrola chwastów: Ponieważ woda jest dostarczana bezpośrednio do roślin, nawadnianie kroplowe zmniejsza wilgotność w otaczającym glebę, co może pomóc w tłumieniu wzrostu chwastów.

 4. Zmniejszone ryzyko chorób: Unikając zwilżania liści, nawadnianie kroplowe zmniejsza ryzyko chorób liściowych, które mogą wystąpić przy metodach nawadniania z góry.

 5. Dostosowanie: Systemy nawadniania kroplowego mogą być dostosowane do spełnienia konkretnych potrzeb różnych roślin, umożliwiając precyzyjną kontrolę nad wymaganiami dotyczącymi podlewania.

Nawadnianie kroplowe jest ogólnie wszechstronną i wydajną metodą podlewania roślin, odpowiednią do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do domowych ogrodów, pól uprawnych i projektów krajobrazowych.

Share This Article

Previous Article

May 7, 2024 • 12:52PM

From Our Blog