Automatyczne instalacje nawadniania

 Systemy nawadniania to zaawansowane rozwiązania skierowane do różnego rodzaju odbiorcy. W szerokiej gamie urządzeń znajdziemy produkty zarówno dla inwestora prywatnego, jak i dla rolnictwa czy terenów sportowych (boiska, pola golfowe). 

 Doświadczony wykonawca odpowiednio zaprojektuje system i dobierze komponenty jego komponenty. Jest to proces niezwykle istotny, gdyż od jego staranności zależeć będzie niezawodność działania jak i ekonomia całego rozwiązania irygacyjnego.

Zalety automatycznego systemu nawadniania

Efektywność w wykorzystaniu wody: System nawadniający wbudowany w ziemię umożliwia precyzyjne podlewanie roślin, minimalizując straty wody poprzez parowanie i spływ.

Automatyzacja: Dzięki automatycznemu systemowi nawadniania, użytkownik może zaprogramować czas i częstotliwość podlewania, co eliminuje konieczność ręcznego podlewania roślin i oszczędza czas.

Oszczędność czasu i pracy: Zautomatyzowany system nawadniania w ziemi pozwala użytkownikowi zaoszczędzić czas i wysiłek potrzebny do ręcznego podlewania ogrodu czy trawnika.

Precyzja: Podziemne systemy nawadniające mogą być zaprojektowane tak, aby dostarczać wodę bezpośrednio do korzeni roślin, co zwiększa efektywność nawadniania i minimalizuje straty wody.

Ograniczenie wzrostu chwastów: Poprzez dostarczanie wody tylko tam, gdzie jest to potrzebne, podziemne systemy nawadniające ziemię mogą pomóc w ograniczeniu wzrostu chwastów, które mogą konkurować z roślinami uprawnymi.

Poprawa estetyki: Brak widocznych rur czy wężów nawadniających sprawia, że ogród wygląda bardziej estetycznie i schludnie.

Oszczędność wody: Dzięki precyzyjnemu dostarczaniu wody do roślin, systemy nawadniające wbudowane w ziemię mogą pomóc w oszczędzaniu wody poprzez minimalizację strat.

Zwiększenie wartości nieruchomości: Dodanie systemu nawadniającego może zwiększyć wartość nieruchomości poprzez poprawę estetyki ogrodu oraz ułatwienie pielęgnacji roślin.

Etapy wykonania instalacji

Projekt Instalacji

Prace nad projektem rozpoczynamy od wizyty w miejscu planowanej instalacji. Ten etap jest kluczowy z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania systemu nawadniającego oraz zaspokojenia potrzeb roślinności która jest planowana w miejscu inwestycji. 

Na tym etapie ustalamy:

  • położenie oraz wydajność źródła wody (ciśnienie robocze instalacji oraz jej wydajność m3/godz.) 
  • wyznaczamy obszary nawodnienia doprecyzowując oczekiwaną ilość wody jaka musi być dostarczona w każdy rejon działki
  • kreślimy zgrubny plan rozlokowania głównych magistrali wodnych

Efektem prac jest projekt zawierający:

  • przebieg instalacji wodnej
  • rozmieszczenie zraszaczy wraz z wizualizacją obszaru nawodnienia
  • położenie linii kroplujących
Plan obszaru do nawodnienia Rozmieszczenie magistrali wodnych Wizualizacja nawodnienia
Pracownik wykopuje rowki w ziemi w celu rozłożenia rur PE 32mm

Prace ziemne

Po zaakceptowaniu projektu, przystępujemy do wykonania wykopów pod instalację (magistrale wodne, skrzynki kontrolne, ujęcia wody czerpalnej, elektryczne instalacje sterowania). 

Praca to częściowo niszczy aktualny wygląd ogrodu, jednak dokładamy wszelkich starań aby poziom zniszczeń był jak najmniejszy. 

Standardowa szerokość rowka potrzebnego do wykonania głównych magistrali wodnych to około 15cm. 

Jeżeli istnieje taka możliwość, to o budowie podziemnego systemu nawadniającego, warto pomyśleć zanim zaczniemy urządzać nasz ogród i tworzyć piękne nasadzenia. Choć nawet gdy nasz ogród ma już kilka lat, montaż dodatkowego systemu jest jak najbardziej możliwy. 

 

Montaż magistrali wodnych

Gdy kanały instalacyjne są gotowe przystępujemy do rozprowadzenia magistral wodnych.
Jeżeli nie zachodzą inne przesłanki, główne magistrale wodne wykonujemy za pomocą rur PE 32mm. 

Ilość magistral uzależniona jest od wydajności źródła wody oraz mnogości obszarów o różnych zapotrzebowaniu na wodę. Z reguły tylko zraszacze tego samego typu mogą być montowane na tej samej linii wodnej. 

 

 

Pracownik łączy ze sobą plastikowe rury celem utworzenia instalacji wodnej.
Zraszacze w pełni wynurzone, zraszają trawnik

  

Zraszacze podlewają duży obszar trawnika

Instalacja zraszaczy

Instalacja zraszaczy, zgodna z projektem gwarantuje prawidłowe nawodnienie terenu zielonego. Portfolio urządzeń jest bardzo bogate i pozwala dostosować parametry do bardzo nietypowych sytuacji. 

Po pierwszym uruchomieniu, następuje faza regulacji podczas której dopasowywane są:

  • promienie oraz zakresy kątowe pracy zraszaczy
  • wydajności z jaką zraszacz podaje wodę
  • czasy działania każdej sekcji

Całość systemu podłączana jest pod jednostkę sterującą która zapewnia w pełni automatyczne działanie oraz dba o ekonomię całego systemu (między innymi poprzez czujniki opadu atmosferycznego oraz czujnik wilgotności gleby).

PARTNERZY